rikki holtmaat - raad & daad

Op zoek naar een externe vertrouwenspersoon of naar een juridisch geschoolde voorzitter van de klachtencommissie? Van plan een gedragscode en klachtenreglement op te stellen, en daarbij ondersteuning nodig? Dan bent u bij Rikki Holtmaat – Raad & Daad aan het goede adres.

Mr. Rikki Holtmaat is deskundig op het gebied van seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Zij heeft ruime ervaring als voorzitter van klachtencommissies en als vertrouwenspersoon voor onderwijsinstellingen. Daarnaast adviseert en ondersteunt zij werkgevers die op dit terrein beleid en regelgeving willen ontwikkelen en uitvoeren. Zij is lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Voor haar pensionering in 2016 was Rikki Holtmaat hoogleraar aan de Juridische Faculteit te Leiden. Als zodanig heeft zij veel onderzoek gedaan naar Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van gelijke behandeling, discriminatie en seksuele intimidatie. Haar publicaties zijn te vinden via de website van het Europa Instituut.

Rikki Holtmaat heeft naast haar functie bij de universiteit ook gewerkt als zelfstandig onderzoeker en adviseur voor bedrijven, overheden en internationale organisaties. Zie daarvoor haar CV.

Rikki Holtmaat – Raad & Daad is te bereiken via:
info@rikkiholtmaat.nl